<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Ağustos 28, 2005

Oftalmolojik Onay

Kullandığım göz makyajı temizleyicisinde kocaman bir ibare var, “Oftalmolojik olarak onaylanmıştır.” Oh be rahatladım, ben de ya onaylanmadıysa diye düşünüyordum. Migrostan alışveriş yapan ortalama her Türk kadını bilir çünkü oftalmolojik onayın ne olduğunu.

“- Rüknettin, bak bundan alalım bunda hidra-aloe var.
- Saçmalama kadın, bak bakayım onaylanmış mı Oftalmolojik olarak”
Şampuanlarda falan kısmen alışmıştım reklamlarda yok protein yapıtaşı yok volume boost teknolojisi, yok hydra bilmem ne formülü. Benim için olay saçımı ıslatıp şampuanı sürüvermek yahu. Öncesinde laboratuara götürmüyorum.

“ Pardon bi şu kabın içindekileri incelermisiniz, içindeki gliserin oranı ile hydra-claryl’in yağa oranını öğrenmek istiyorum.”
Bana ne içindekinden! Kısaca söyle, "kardeş kullan bizim ürünü, saçın kabarmaz". Ya da "gözlerine valla zarar gelmez". Ama yoook, kısırlaştı tabi pazarlama taktikleri. İnsan 20 sene boyunca ürününün pazarlama sloganını "saçlarınız kabarmasın" yapamaz ki. Zaman zaman değişiklik yapmak lazım: “Hidra-aleo’li yeni formülü ile saçlarınız kabarmasın”

5 Yorum:

Blogger Atonica der ki...

BAzı kozmetik ürünlerinde ''Dermatolojik olarak onaylanmıştır!'' yazar. Hadi adam yazdın üzerine, birde damga vuruyosun, damganın tam ortasında ONAY yazıyorsun. Sen kimsin necisin neyi nasıl onaylıyorsun herif??? Hem onayladın bana ne? derini döksen zaten içiririm o ürünü sana... Kızdım bak şimdi hırrrr

8/28/2005 12:35:00 ÖS  
Blogger psychedelicpink der ki...

Bir de sakızın üzerine fazlası laksatif etkiye yol açar yazıyorlar, insanı tedirgin ediyorlar. Oysa laksatif etki ishalden başka birşey değil.

Bunlar insanı kanser eder yahu. Paranoyak olduk!

8/28/2005 02:16:00 ÖS  
Blogger TeMHa der ki...

Ben olaya farklı bir yönden bakayım. Ülkede bir kurum var: "TDK" TÜRK DİL KURUMU mutlaka hep duyarsınız, dilimize yapışan yabancı kelimeler için bir türkçe karşılık üretirler. Lakin bu türkçe isimler bazen insanı gülme krizine sokacak derecede komik olur. Örneğin: motor:oturgaçlı götürgeç. Yani şimdi burada sakızın üzerine yazılan laksatif kelimesine mi takalım, yoksa şu tdk garipliklerine mi?

8/28/2005 08:52:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

bırakın uzun uzun yazsınlar ya banyodayken okuyacak birşeyler bulmayı severim ben. sağolsun dizmiş annem rengarenk zaman geçiyor işte. hatta birkaç dilde birden yazıyorlar o da ayrı bir güzellik, fransızca aksanımı geliştiriyorum (şşş ;)) pek eğlenceli oluyor.

8/29/2005 09:55:00 ÖÖ  
Blogger xtra der ki...

Yeni bir blog açtım ve faaliyete başladım. Destek bekliyorum. Amacım zayıflamak ve diyet blogkardeşliği başlatmak. Beklerim.
http://iamxtralarge.blogspot.com/

8/31/2005 08:48:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker