<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Eylül 01, 2005

Ondan bundan

Bir proje yüzünden/sayesinde kendi şirketimde değil bir devlet kurumunda çalışıyorum şu birkaç gündür. Çaya kahveye fiş verdiğimiz, çekmecelerimizde duran havlu kağıtlardan koparıp tuvalete gittiğimiz sıradan bir kurum işte.

Keyfim yerinde. 3 çay fişine fındıklı üçü bir arada var burda, bir de yanımda getirdiğim Bir Varmış Bir Yokmuş CD'leri...

Ben doğmadan önce yazılmış şarkılar bunlar. 75 öncesi Türk popu. Bir çoğu aranjman. Neşeli, eğlenceli müziklere yazılmış sözler. E tabi şimdi de olduğu gibi şarkıların bir çoğu ayrılık üzerine.

E oluyor mu o zaman da "Oh oh lay lay lom, ayrıldık, ben sürünüyorum, sen de sürün, oh salla çalkala" modunda şarkılar.

İnsanın ulen ne güzel şey ayrılık acısı falan diyesi geliyor. Olsa da çeksek! Hayır aslında daha yeni çektim, ordan biliyorum iyi bir şey değil ayrılık . İnsan kendini pek bi kötü hisseder bunlar nasıl böyle dansederek ayrılık şarkısı söylüyorlar diye düşünürken çalan şarkı gerçeğe döndürdü : Hasret

Bendeki versiyonda Nesrin Sipahi söylüyor. Asıl versiyonda ise Tanju Okan söyler, en sonunda da ağlar. Öyle bir işte ayrılık/aşk. Hiç unutamayacağını sandığın, yalvardığın, gitmesin diye gözünün içine baktığın, hasret çektiğin...

Neyse ki ayrılık da sevdaya dahil, neyse ki ayrılanlar hala sevgili...

Neyse ki hepsi geçiyor.

5 Yorum:

Anonymous nesrin der ki...

şebnemcim bitirdin beni yaw.
iyi ki varsın :)

9/01/2005 06:59:00 ÖS  
Blogger xtra der ki...

Bence gerçekten Gülse Birsel tarzında bir yazar olabilirsin.
okurken gülmemek elde değil.
seni klipfolioma ekledim.

9/02/2005 07:37:00 ÖÖ  
Blogger Atonica der ki...

Geçiyor geçiyor, ama geçerken çok yakıyor. Mesela ben 3 milyarcık borç yapmıştım ayrıldıktan sonra hala geçmedi heheheh. 3 fişe 1 kahve hı? Koptum vallaha. Peki benim kahvem nerde canım ? ;)

9/03/2005 12:28:00 ÖÖ  
Blogger Gün der ki...

Bende Esmeray'in söylediği ''unutama beni'''de hüngür şakır ağlarım tam ayrılık şarkısı...

9/05/2005 07:04:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Ağlanmaz mı onda?

Ben nasıl ki unutmadım,
sen de unutma beni,
unutama beni.

Öyle olmuyor ama işte...

9/05/2005 10:01:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker