<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Ağustos 15, 2005

Keyif

Pazar Akşamı Konak North'ta keyifSabahın köründe başlıyor çalışma. Sıcakta yoruluyoruz bütün gün. Ama gün bitince, sahadan ayrılınca...

Püfür püfür rüzgar, buz gibi bira, muhabbet...


Keyifliyim ulen. Eksiğim ama keyifliyim. Bozmasın kimse.

5 Yorum:

Blogger çeydıl der ki...

az daha çatlatırsan bizi burada çarpılcan ve de yamulcan aynı zamanda, az kaldı az.

8/15/2005 05:03:00 ÖS  
Blogger houston der ki...

tadilat mi var gecekizim? simdi gidelim, sonra gelelim?

8/16/2005 01:11:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Evet tadilattayız. Bi güzellik olacak bi güzel arkadaşın eli değerse. Az sabır...

8/16/2005 02:17:00 ÖS  
Blogger houston der ki...

vay hemi de third party... bekliyorum.

8/16/2005 03:30:00 ÖS  
Blogger houston der ki...

Ellerine saglik temha'nin. Nacizane kanaatim, guzel olmus :)

8/16/2005 09:24:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker