<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Ağustos 14, 2005

İzmir Teleferik Seferi

İzmir Teleferik SeferiHouston teleferik turu yapar da, ballandıra ballandıra anlatır da, ben yapamaz mıyım? Yaptım, hatta ben de anlattım. Buyrun burdan bakın.

6 Yorum:

Blogger houston der ki...

pek hoş, pek ala... Peki suradaki ufak bisi dikkatimizi ceksin mi, yoksa gormezden mi gelelim sevgili gece hanim?

8/14/2005 12:02:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Sevgili Houston, hep hata arayın, hep açık yakalamaya çalışın, hep laf sokun... İşiniz gücünüz bu di mi?

Orada yüzümüzde kocaman gülümseyişi yaratan şey o "ufak bişi".

8/14/2005 12:35:00 ÖS  
Blogger houston der ki...

oyle yerdeki tasin ustunde biraz yerden yukselmis gorunce bir kizdirayim dediydim sevgili gece hanim. o idi niyet. akibet ne oldu, anlamadim lakin...

8/15/2005 08:39:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

E niyet akibet olmuş işte, kızmışım. :)

8/15/2005 08:45:00 ÖÖ  
Blogger çeydıl der ki...

bi susun gençler kavga etmeyin.
ya şebnem nasıl becerdin bizim evin fotografını da çekmeyi hehe helal olsun. şu ağaç yok izmirde bikbik diye comment düştüğün fotografta en aşağıda bir cadde var ya orası sakarya caddesi işte sağda bi yerlerde bizim 12 yıl oturduğumuz apartman :) hey gidi hey.

8/15/2005 09:54:00 ÖÖ  
Blogger houston der ki...

ya bi tim gonderseniz; soyle yuzu boyali, catidan iple atlayip camdan gireninden, giremez mi ki buraya?

8/15/2005 11:44:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker