<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Ağustos 01, 2005

Sevgili Google Abla

Bizim haneye kim gelmiş, kaç kişi gelmiş, nerden gelmiş gibi bilgileri elde etmek için bir raporlama aracı kullanıyorum. Ordan gördüm, bir arkadaş google'dan arama yaparak bizim blogu ziyaret etmiş.

Buraya kadar bir şey yok. Asıl mevzu şurda, arama kelimeleri "eki erkek arkadaşı unutmak için" İşte burası enterasan ;)

Bu arama sonucunda ilk sırada çıkışıma ise ayrı bir güldüm (zira unutamadık kendisini hala, ben ne anlarım unutmaktan), google'da böyle arama yapan arkadaşa ayrı güldüm. Hayır, google'i nasıl konumlandırdıysa kafasında. Hazır reçete mi verecek sandı nedir?

Sevgili "Sevgili Google Abla"cı arkadaşım, sana da yardımcı olmak isterdim ama kelin ilacı olsa... Ama benden sana bir tavsiye "eki erkek arkadaş" yerine "eski erkek arkadaş" diye arama yaparsan daha tatmin edici sonuçlara ulaşabilirsin.

Bu arada "Kolejli kızlar" diye arama yapan diğer bir arkadaşa ise yardımcı olmak istemediğimi de huzurlarınız belirtmekten zevk duyarım.

3 Yorum:

Blogger çeydıl der ki...

yahu nasıl çalışılıyordu, ben unuttum bi hatırlatsanıza lütfen. napıyoduk da bir yandan zaman geçiyordu da, bir yandan da işler ilerliyordu? şebin blogu, sozluk, haticinin blogu, sozluk, tasarama.com, sozluk. oooyyyffsedhergpfqfgewğf8gğ0"üg47 cpıhfcwbueoiqrheoi qre.
(sıkılan bi insan google'a muhtemelen "oooyyyffsedhergpfqfgewğf8gğ0"üg47 cpıhfcwbueoiqrheoi qre" yazıp arama yapacaktır, o zaman da bu sayfa çıksın istedim. belki bi comment ekler de öğreniriz nasıl oluyordu da oluyordu.)

kolejli kızlar yazınca mümkünse çıkmasın burası, evet. sonra loglardan iş zamanı porno takıldığımızı düşünüp kapının önüne koycaklar. hoş, şimdiki halimiz de pek prim haketmiyor.

8/01/2005 04:08:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

Ahhaa, eh be güzelim Google bu, her derde deva, her acıya şifa :)

8/01/2005 04:10:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

Oheh.. Senin işin var net denilen meretle. Google bile bu konularda en tepeye koymuş seni.. Sen unutsan da artık sanal alem unutmaz senin ex'i ;=)

Ben de "kimsen gel artık" diye aratılarak epey bi denk gelmişim Google'da birilerine ve halen de gelmekteyim.. Herhalde yazmış olduğum o şiir şimdilerde epey piyasa yapıyordur :)Fakat aratılırsa Google da cıkar foyaları meydana :))

8/01/2005 05:34:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker