<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Temmuz 26, 2005

:(

Ailem tatilde, ve sanırım yaşlandım ben. Eskiden onlar gitsin de ben evde yalnız kalayım isterken, şimdi içimde bir burukluk... Sanki doğduğumdan beri yaşadığım bu şehir, gurbet.

Keyifsiz, uykusuz ve bir garibim bugün.

Geçecek...

10 Yorum:

Blogger mehterbaşı der ki...

anladım...

7/26/2005 12:09:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Sevindim, bu duygumu sabah birine anlattığımda ayar yüzünden kendimi kimsenin anlamayacağı şımarık bir kız çocuğu sanıyordum... [buruk gülümseme smileysi]

7/26/2005 12:18:00 ÖS  
Anonymous lilith der ki...

Bize gelsene bizimkilerde tatilde :)

ay bi gitsinler şöle hiç bişi yapmadan ayağımı uzatıp oturucam diyodum (çünkü asla oturtamz mutlaka yaptıracak bi iş bulurlar bizimkiler) ama onlar yokken evde olmanın da bi tadı olmuyomuş. bende onun için her akşam dışardayım. dışarda yapıcak bişi bulamazsam fazla mesaideyim :)

7/26/2005 02:50:00 ÖS  
Blogger TeMHa der ki...

güzel bir portakal suyu hazırla, la petra koy cd çalarına, eline en sevdiğin kitabını al gözlerin ağrıyana dek oku.. sonra uyu.. müzik çalsın belki uyandığında yanında sana eşlik etmek için gelen perilerle karşılaşırsın.. yalnızlıkda güzeldir..

7/26/2005 05:21:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

akıllı ol yavrimu, kendini doğru şebnem'e emanet et, üzüleceğin şeyler yapma sonra attırma tepemi. canımın içinin içi. hade bakalım.

7/26/2005 05:42:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Yok be arkadaşlar, yalnızlık, ya da sıkılmak değil benim kastım. Zaten ailemle ilişkimiz son dönemde, eve gidince salonda uyuyarak beni bekleyen annemi uyandırım, "Anneeee, hadi yerineeee" demekten ibaret olmuştu.

Bilmiyorum ki... evdeyken de çok hissedilen bir şey değil. Bu koca şehirde benim ailem dediğim kimse yok şu anda düşüncesi burnumu sızlatan belki de...

Anlamlı değil belki de.. Dedim ya sabah şımarıklık dedi biri. Öyledir belki de...

7/26/2005 05:56:00 ÖS  
Blogger psychedelicpink der ki...

Olsun şimarıklık mimarıklık insan evde dolaşan birilerinin olduğunu bilince daha rahat uyuyor. Bizimkiler olmadan ben de huzursuz oluyorum. Onu bırak özlüyorum hemen. :D

7/26/2005 09:31:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

ayaklarının götürmesini istediğin ama ayaklarına izin veremediğin "yer". "hane". bu durum aileden değildir de, sanki gidebileceğin yerlerin çekici gelmemesi, gitmeyi istediklerine ise cesaret edememen...
off. bugün biraz sivri dilliyim galiba ben.. aldırma, uykusuzum yine ;)

7/27/2005 09:04:00 ÖÖ  
Blogger mehterbaşı der ki...

benim ayaklarım da eve geri geri gidiyor.hiç gitmek istemiyorum nedense. onlarla da olmuyor onlarsız da. ben anlamadım...

7/27/2005 10:09:00 ÖÖ  
Blogger Sokak Kaçkını der ki...

gelinlik taze manileri

1.
ben giderim akça pakça
peşimde bir akça koca
aşrı ele verme'n beni
olmasın hem hacı hoca

2.
ocak tüter aş tüter
başımda gençlik tüter
sil gözün yaşın aney
sinemde bir yâr tüter

7/27/2005 11:55:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker