<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Temmuz 27, 2005

Otosansür

Yazıp yazıp siliyorum, otosansür devrede. Bir de nerden çıktığını anlamadığımız bir tansiyon problemimiz var. Son 1 saattir epey yüksek.

Bugün benden yazı çıkmaz arkadaşlar.

4 Yorum:

Blogger ligeia der ki...

Hımm, han'fendi, dikkat etmek gerek bünyeye...
Olası nedenler:
++ stres
++ heyecan
++ mesai
++ belirsizlik
++ yorgunluk
++ düşünmek
++ kahve
-- yemek

olabilir sanki... Çözülebileni var bunların hemen müdahale edilmesi gereken, bir de çözülemeyenleri.. Çözülemeyenler için en iyisi off'a geçip hiç düşünmemek... (Nasıl yapılacaksa artık... Öğrenirsen bana da haber ver, ihtiyacım var...)

7/27/2005 07:26:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Sadece üzüntü...

Uyumak...

7/27/2005 08:16:00 ÖS  
Blogger TeMHa der ki...

tuzlu ayran iç belki faydası olur.. :)
öğrendim;
1.tuzlu ayran tansiyon yükseltiyormuş.
2.sağlık konusunda bişey bilmiyomuşum.

7/27/2005 10:29:00 ÖS  
Blogger psychedelicpink der ki...

Tuzlu ayran değil de limon ya da sarımsak iyi geliyor bildiğim kadarıyla yüksek tansiyona.

Kendine dikkat et aman diyeyim ;)

7/28/2005 01:28:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker