<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Temmuz 30, 2005

Kuş üzümü

Bugüne kadar kuş üzümü ile çekilmemiş top haldeki karabiberin ne kadar benzediğini fark etmişmiydiniz? Fark etmediyseniz dolma yaparken dikkatli olun.

Yaktın beni kuş üzümü :)

5 Yorum:

Blogger Erol der ki...

Yahu kaç yaşına geldiniz efe'm yani ne demeli ki artık :)

Peki, bu durumun farkına ne zaman vardınız acep, birileri yerken mi? yoksa nasıl olmuş bi tadına bakayım derken mi? :)

8/01/2005 11:00:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Valla yaş 26 ama ne yapalım, annemizin mis yemeklerinden fırsat bulup deneyememiştik öncesinde.

Yok allahtan içi pişer pişmez fark ettim. Biberleri kurtardım yani en azından.

Epeydir ugramiyordun buralara, tekrar hosgeldin.

8/01/2005 02:25:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

saat gecenin 23:58'inde dolma yapmaya kalkarsan normaldir be. olur öyle. hayırdır misafirin mi vardı, "gün" mü yapacaktınız kızlarla? getirseydin bize de pasta neyin.

8/01/2005 02:38:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Yok çeydılcım keşke öyle olsa ama bildiğin cumartesi akşamı evde oturan yapacak işi olmayan loser hikayesi bu.

8/01/2005 02:42:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

Yaf demeyin loser filan, içim buruklaşıveriyo...

8/01/2005 03:12:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker