<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Ağustos 06, 2005

Sıcak

Hani doldurursun küveti. Su nasılsa soğuyacak ben içindeyken diye, dayanabileceğinin üstünde sıcaktır. Az sonra yaşayacağın rahatlığı düşünür, aklına üşüşen bir dolu şeyi kovmaya çalışırsın. Havuza girer gibi önce ayağını sokarsın, çok sıcak dersin, soğusa mı biraz?

Sonra karar verirsin girmeye. Ve artık suyun içindesindir, başın dışında... Su soğuyana kadar hareket etmemeye çalışırsın. Kıpırdamadığın zaman ise çok rahatsız olmazsın, ama hareket ettikçe su bedenini acıtmaktadır çünkü.

Ankara'da şu anda dışardaki 36 derece sıcaklıkla hissedilen...

3 Yorum:

Blogger psychedelicpink der ki...

Gerekmedikçe sokağa çıkmamalı bu sıcakta. Ben öyle yapıyorum. Dün biraz işimiz vardı dışarı çıktık. Hiç çekilmiyor. olduğun yere uyumak istiyosun. Çok kötü...

Ben yarın tatile gidiyorum walla. Ankara biraz serinler heralde ben dönmeye :)

8/06/2005 07:40:00 ÖS  
Blogger mehterbaşı der ki...

ah ah bursa da yanıyor :(

8/08/2005 10:56:00 ÖÖ  
Blogger Ufuk Ilter der ki...

Şebnem, cumartesi gecesi bi yağmur yağdı izmir'de.. (Çeşme'de) Hava böyle buz gibi oldu.. Ceket filan giydik geceleyin.. :)
Ne oldu senin universiad görevin?

8/08/2005 08:02:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker