<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ağustos 03, 2005

Alacağın olsun Murphy

Dün şirkette maniler eşliğinde keyifli bir güne başlamıştım ama dün ve bugün gün içinde Murphy kendini sık sık bana hatırlattı. Buyrun benim murphy kurallarıma:

  • Uzunca süredir peşinden koşulan iş, işin asıl sahibinin 5 gün izne gittiği zaman, ihaleye çıkar.
  • Mevcut/eski/potansiyel sevgili ile kritik konuşmalar mutlaka en keyifsiz zamanına denk gelir.
  • Canın deli gibi makarna istediği sırada tüp biter.
  • Sabah erkenden işe gelmek için 5.30'da kalktığında sanal ses makinasında izlemeyi çok istediğin bir dizi vardır.
  • To do listinde bir haftadır duran ve daha bir aylık deadline'i olan işler yöneticilerin aklına deadline'ı 3 gün kalmış olan diğer işlerin en yoğun zamanlarında gelir. (bu aslında Türkçe bir cümle)

PS:. Sabah 8.30'da baslamışım yazmaya, akşam 6 olmuş, bilgisayarı kapatırken gördüm, öylece kalmış , e basıvereyim bari publish post butonuna, hazır elim değmişken, bitmedi ama idare ediverin.

4 Yorum:

Blogger yazimasasi der ki...

demiştim ben sana, pek "tekinsiz" oralar diye!

8/03/2005 07:26:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

sen günü gününe çalışma ondan sonra vay efendim murphymiş bilmem ne. bırak allasen bırak.

8/04/2005 09:03:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

Aşkolsun işin "asıl sahibi" filan. Çok müteessir oldum.
A.S.

8/11/2005 12:42:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Tüh, "İşin asıl sahibi"ne yakalamışız :)

8/11/2005 01:53:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker