<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ağustos 11, 2005

İzmirde Frappe Keyfi :)

Okçuluk federasyonu münasebeti ile İzmirde geçirdiğimiz 2. gün.

Buradaki tek lüks, soğuk su. Başka hiç bir şey yok.

Ben de dün kahvesiz çalışmam diye takıldım federasyondaki hocamıza, o da yolladı bizi Kipa'ya. Kettle, kahve, şeker, bardak, kaşık falan aldık, çadır şeklindeki ofisimize mutfak kurduk. Ama acıcık ucuza kaçmışız, sabah geldiğimizde kendi kendini kapatamayan kettle, yanık plastik aksamı ile bize "yok size kahve mahve" dedi. Ben ki yılmam hiç bir şeyden (!) uyduruk bir su ısıtıcısının oyuna gelip vazgeçer miyim kahve keyfimden?

Vazgeçmedim, haliyle. Buz gibi bir su kaptım, frappe yaptım.

Mis gibi frappeTarif basit, dolaptan bir şişe soğuk su alıyoruz. 1/3'ünü zaten susamış olduğumuz için kana kana içiyoruz. Elimizde kalıyor 2/3 şişe su. Aç iki tane 3'ü bir arada. Boşalt içine. 3 kaşık da ek kahve. Sonrası koluna kuvvet. Su şişesine shaker muamelesi yapınca, süper olmasa da bu koşullar içinde serinleten bir kahven oluyor. Okyay'ın katkıları ile resim yanda.

6 Yorum:

Blogger TeMHa der ki...

Bir bardak da ben alabilirmiyim lütfennn :)

8/11/2005 03:58:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

"Buradaki tek lüks, soğuk su"

şebnem izmirdesin.
yani buna anneannem olsa şey derdi
bip biiip, biiiiiip biiiiip.

8/11/2005 05:32:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Çeydıl'ın anneannesinde cuk oturan laflar bitmez. Dolayısı ile hangisi olduğunu ben bile anlamadım, MSN'den sordum kendisine. Ben anneannesinin kendine has müthiş üslubu ile söylemeyeyim de "Buldun bunuyorsun" demek istiyor diyeyim :)

8/11/2005 05:46:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

hhehue bu arada böyle baskı görülmemiştir iki hediyelik eşya için yapılır mı allam yarabbim insan mıyım ben ya.

8/11/2005 05:51:00 ÖS  
Blogger TASARAMA der ki...

allahtan dolapta gerekli malzeme vardı, kardeşim insanın aklına bu saatte de getirilmez ki bu meret, pek bi $ukela oluyo hakkaten serin serin kafein kafein, bi de bunun makbul olanı sütle değil miydi?...

8/11/2005 11:03:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Hocam, bu işin gurusu Ayhan Beye bakarsan bir dolu ince noktası var. Bizimki öğrenci işi oldu azcık, ama makbulu süttür tabi Erolcum :)

8/12/2005 06:11:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker