<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Ağustos 12, 2005

Fıskiyenin Altında

Dün akşama kadar tesiste kaldıktan, kazasız belasız günü atlattıktan sonra tam çıkarken yandaki çimlik alanın sulandığını fark ettim. Kenarına kadar gittim, rüzgardan uçan damlalar azıcık serinletsin diye. Ulan dedim sonra, filmlerde hep olur, kız fıskiyelerin arasından koşar, nasıl "hoş" bir görüntüdür o, Sepuk ve Çeydıl dillerinden düşürmezler. İzmirin sıcağı da motive etti. Hadi dedim dalayım sahaya, koşayım, serinleyeyim, ıslanayım...

Şimdi gözünüzün önüne gelen, fıskiyenin altında beyaz t-shirti ile ıslanan kız görüntüsünü silin, onun yerine hayvanat bahçesinde serinlesin diye üzerine hortumla su sıkılan fil görüntüsünü getirin. Bu görüntü bu duruma daha uygun :)

Hele bir de sahanın suyu fazlası ile yediğini, o çimlik ve çekici alanın aslında bataklık olduğunu düşünürsek benim keyif, ıslak bir şekilde paçamdaki ve ayakkabıdaki çamurları temizlemek ile sonuçlandı.

Pişman değilim, yine yaparım.

6 Yorum:

Blogger çeydıl der ki...

hheuhheuuh :)

8/12/2005 10:13:00 ÖÖ  
Blogger yazimasasi der ki...

hidrofil in action :)

8/12/2005 12:54:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Her ikinize de teessüflerimi iletirken tebessümlerimi de eksik edemiyorum.

8/12/2005 06:12:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken kendimi bahçeye çıplak ayak atıp ıslanmayı da çok severim ben, bak bunu da dene bence.. İnsanda ne stres kalıyor ne sıkıntı.

8/14/2005 05:38:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Dışarda 36 derece sıcak var, klimalı çadırımızdan dışarı çıkamıyoruz. Ama yağmur yağarsa yaparım kesin :)

8/14/2005 05:41:00 ÖS  
Blogger engin der ki...

Tamam izmire geldin ama nedendir bu yaramaz kız halleri, nedendir sulu şakalar.En iyisi izmirli kızlara sormalı Kaptan Engini(Seppuku)ve onun eşsiz erotik danslarını, şimdilerde yetiştirdiği çırağı çeydılı tatmalı mesela dimi, yeni dansçı erotik insan...

8/24/2005 05:34:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker