<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Temmuz 13, 2005

YeniyusCesaretusYokusFobia

Bu benim tabirim, yeni koydum bu fobinin ismini. Nedir bu fobinin halk dilindeki karşılığı: yeni bir şeyi toplum içinde “Aman rezil olurum” kaygısı ile deneyememek, beceremeyeceğini düşünmek kaygısı ile denemekten kaçınmak, kısaca kendine güvensizlik.

Hayır, belki doğuştan yeteneklisin, belki bu dünyaya gelmiş o yeteneğe sahip tek kişisin. Ama bilmiyorsun, çünkü deneyemiyorsun. Tüm Dünya mahrum kalıyor senden. Misal, ben hiç spor yapmam. Neden? Çünkü yapıp yapamayacağımı bilmiyorum, yapamazsam rezil olurum endişesi ile yapmıyorum. Belki ben Okçuluk da dünya şampiyonu olacağım.

Hadi bunları geçtim, hayatımda yapmadığım n tane şeyi, daha denemeden “Sevmem ben onu yapmayı” dememe ne demeli? (kalmadı gizli saklı bir şey, rezil oldum reziiiil)


Örneklerle açıklayayım;

Arkadaşlarla bowling oynamaya gidersin. Karşıda 10 tane pin, elinde bir top. Ne düşünürsün bu durumda, yuvarla topu, bakalım kaç tane deviriyorsun. Klasik bir YeniyusCesaretusYokusFobia vakasının (benim) aklından geçenler ise;

  • Yandakiler bana bakıyor mu acaba?
  • Ya kanala gider de hiç deviremezsem, bi bahane bulayım, himmm, top elimden kaymış olsun
  • Keşke atmaya gelmeden önce söylenseydim, bu top bana ağır diye, şimdi atamazsam bahanem olurdu
  • Sonuncuyum, sonuncuyuuuum :(
  • Atışını yap, ve önemsemiyormuş gibi davran, hadi kızım yapabilirsin.

Çok ciddi problem di mi, ya sarsılırsa sürekli çizmeye çalıştığım güçlü becerikli kadın imajı. Ulan oyun bu oyuuuun. Ama nato kafa nato mermer.

Ben ilk okulda da böyleydim ama. Yağ satarım bal satarım oynanırken millet oyunun tekerlemesini söylerken, ben içimden babaannemin öğrettiği duayı ederdim, aman ebe beni seçmesin diye. İlkokul arkadaşlarının gözü önünde ebeyi yakalayamamak çok büyük bir sarsıntıdır çünkü. Hayır nerden biliyorsun yakalayamayacağını, belki ebenin “ilkokul aşkısın” sana bilerek yakalanacak, ya da belki sen o civarın Süreyya Ayhan’ısın. Koştun mu daha önce? Yok.

Bu yazının anafikri, beceriksiz, kendine güvensizim ama kendimle dalga geçebiliyorum. Güvensizliklerimle barışığım! Bir diğer anafikir ise;eXTReMe Tracker