<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Temmuz 13, 2005

Nerem güzel?

Biz hatun milleti zaman zaman şımarırız. Hele de o sırada kendimizi güzel hissediyorsak. Hele de yanımızdaki adam ruhumuzu okşamayı beceremiyorsa... Bu durumda biz zorla okşatırız ruhumuzu:


- Aşkıaam, sence benim nerem en güzeeeel?

Benim de şımardığım zamanlardan biri. Adama aynı bu tonlama ile sordum. Gözün, burnun, ne bileyim dudakların falan gibi bir cevap bekliyorum. Klasiklerden. Çocukcağız bana baktıııı, baktıııı, gözüne askılı bodyden çıkan omuzlarım takıldı, süper bir fikirmiş gibi bağırdı:

-Omuzların!


E ben bana güzel bir yerimi bulup da söyleyemeyen adama o gece full kapris yapmazmıyım? Yaptım ama akıllanmadım, bir asır daha kendisi ile çıkmaya devam ettim.

Bugünkü dersimizden çıkarılacak sonuçlar;

- Hatun milleti, erinize şımarmayın, yemiyorlar.
- Hatun milleti, ruhunuzu okşamıyorsa okşatmaya çalışmayın, yoksa ayı milleti gibi acıtırak okşuyorlar.

- Erkek milleti; gönül kimi severse güzel odur. Öyle mal mal bakıp güzel yerini bulamıyorsanız fazla kasmayın, tez vakitte ayrılın.

Ay İlhan Uçkan oldum, şerefsizim :)

3 Yorum:

Blogger Erol der ki...

Bir soru sorulur karşıdakinin fikrini almak için..
Ama cevap beğenilmez. Sebep; soruyu O'na değil kendisine sormuştur aslında.. ;)

7/13/2005 12:19:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

Bir alt anlamı daha olabilir tabi bu soruların şımarmaktan gayrı: "Kendimi senin beğenilerine göre nasıl konfigüre edeyim" Ah biz kadın milleti ahhh :) ;)

7/13/2005 01:12:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

7/20/2005 08:18:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker