<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Temmuz 12, 2005

Müzik yok...

Son derece standart bir insan oldum ben, gece gördüğüm rüyaya kadar herşey aynı monotonluk da gidiyor. Keyifli ve keyifsiz olacağım zamanlar bile bir çizelgeye bağlı sanki. Tek günler keyifli, çift günler keyifsiz. -Ve bugün çift sayılı bir gün :(

Hayatımda düzensiz olan tek şey şarkılar. Bir anda karşıma çıkıyorlar, canımı acıtıyorlar/sıkıyorlar. (Şu acıtıyorları oradan atıp sadece canımı sıkıyorlar diyebileceğim günleri bekliyorum) Sabah şakacı bir radyo "Part-time lover" çaldı mesela, ben hadi lan ordan dedim, kanal değiştirdim "Gül Güzeli" çıktı karşıma.

Murathan Mungan, babasının ölümü sürecinde "Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım" şarkısının kendisini takip ettiğini iddia eder, cinlere bağlar bunu. Psikoloji ile ilgili olanlar "algı" diyeceklerdir mutlaka. Neden, ne bilmiyorum ama yine her şarkının bir şeyler anlattığı dönemdeyim. Müzik dinlemenin sakıncalı olduğu dönemler... En güzeli çekivermek kulaklığı kulağından...

Çektim...

Artık müzik yok, o yok...

3 Yorum:

Blogger Erol der ki...

Merhaba,
Okurken yazdıklarını, Placebo - I know calıyordu..
Aklımda ki defteri acıyor, ceviriyor bir bir sayfaları; Hatırla!

Yanlış soruları sorup kendimize olmayan bir dogru aramak için sıkkın eden bizi bize ve yine biziz, herşey de oldugu gibi. Herşey (herşey - biz) elimiz de kulaklıgı cekebilircesine...

7/12/2005 09:14:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

Hayata minicik raptiyelerle tutturduğumuz bir çok mananın anlatımı olabiliyor işte şarkılar. Bir gün "Nigthmare" (MSG) ile imlediklerimiz ertesi gün "Waiting for the Miracle" ile anılabiliyor aynı kısırdöngünün açmazında.

Ancak neyi nasıl imlediğimiz kendimize saklı önünde sonunda... Kimse tam bilemez.. Kimse tam anlayamaz kendimizden başka... Biriktirerek, büyüterek, herşeyin biricik manasının kendimizde saklı olduğunu bilerek...

Devam ediyoruz. Devam ediyorsun. Uslu kızlar olamıyoruz ama ;)

7/14/2005 10:22:00 ÖÖ  
Blogger ligeia der ki...

Bak şimdi ben de kulaklığı çekmek istiyorum kulağımdan... Ama olmuyor... Bu döneme damgasını vuran da Muse oldu, iş yaparken, spor yaparken, evde boş boş otururken, blog yazarken, her daim... Bir melankoli devam etmekte... Ha bir de, Hoobastank'in The Reason'ini indirdim sonunda, O'nun "sesi, akustiği, elektrosu, perküsyonu, ince ve kalın sesi" olmadan da dinleyebilmek için... Korkularım baş gösterdi yine. Ben sinip sinip saklanmak istiyorum kendimden.. O'ndan.. Kaçamıyorum ama. Ne kendimden. Ne O'ndan. Bu da öyle garip bir durum oldu işte... İple çektiğim zaman yaklaştıkça, büyüyor içimde tomru tomru bir şeyler...
Puff. Offf. Neyse, ben ekran tasarmaya devam edeyim...

7/25/2005 11:53:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker