<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Temmuz 19, 2005

Bir de sen vur

Aslında şarkının adı Delgeç. "Delgeç gibi deleceksin sen de ruhumu" diye bağırıyor Şebnem Ferah. Ama şarkının içinde n defa "Gel bir de sen vur" sözü geçiyor... Asıl burası beni vuruyor. Ruhumun delgeçle delinmiş gibi değilde, daha çok zımba ile birine tutturulmuş gibi olmasından belki de.

(İç ses: Satışçı ruhum kabardı, çok kırtasiye malzemeli bir yazı oldu, bi kırtasiyeye reklam alanı mı satsam).

9 Yorum:

Blogger ligeia der ki...

Zımba'nın Delgeç'ten bir farkı da dual etkisidir. Senin ruhunda iki minik (!) nokta, "o"nun ruhunda iki minik (!) nokta. İki kişiyi de deler o zımba. Gibi. Öyleymiş. (Var bir bildiğimiz, hıhım...)

7/20/2005 10:59:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Depresifim arkadaş. "o"nun ruhunda olsa olsa iki küçük toplu iğne deliği, o kadar...
Madem böyle gidiyoruz;
Hani zımbalarsın ikisini birbirine de zımbanın arkası tam kapanmaz. Bir zaman gelir, arkadaki kurtarıverir kendini o metal zımbadan, ufacık iki delik kalır üzerinde, çıplak gözle bile zor görünen. Tek başına kalanın üzerinde kalan zımbadır, onu bu kadar mutsuz eden de o zımbadır.Yoksa o iki "minik" delik değil. Ekinin/parçasının gittiğini her daim ona hatırlatan küçük metal zımba parçası.

7/20/2005 11:10:00 ÖÖ  
Blogger Erol der ki...

Zımba telini söken alet al bir tane..

ps: adı neydi bu arada o aletin(dual etkiye dual çözüm cihazı olabilir mi?).
iyice kırtasiye koktu buralar.

7/20/2005 11:11:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Zımba telini sökecek bir şey bul diyorsun. Atalar vakti zamanında aynı şeyi demiş zaten di mi, çivi çiviyi söker diye :) yorum yaptık yaptık, aynı yere ulaştık. Niye kastık bu kadar yahu. :)

7/20/2005 11:14:00 ÖÖ  
Blogger Erol der ki...

Atalar'a bakma sen..
"Kel'in ilacı olsa başına sürer" de demişler..

Baktılar ilaç yok, kellik almış başını gidiyor. Habire demişler.. :)

7/20/2005 11:24:00 ÖÖ  
Blogger ligeia der ki...

Ama kalır o minik noktalar, unutmamalı hımm?
Ha bir de, (Erol'a) zimba telini sokmek için zımbaya sahip olmak yeterlidir; nitekim zımbanın arkasındaki "metal" uzuv tam da ikisi bir arada işlevini sağlamak için yapılmıştır. Yani neymiş, zımbayı elinde bulunduran düdüğü çalıyormuş.
Kritik soru, zımbalayan sen misin kendini? Ki bunun cevabı da genele vurursan "Evet" oluyor; yani evet çivi çiviyi söker, o deliklere yeni zımba, ya da ruhuna yeni delikler.. Hangisi daha kolaysa - seçilesi geliyorsa -artık ;)

7/20/2005 11:26:00 ÖÖ  
Blogger mehterbaşı der ki...

eskiden zımbamı varmış...
ataçlayın gitsin. hatta metallerinden olsun ataçlar. unutulup paslansın çıkarınca izi de kalsın.

7/20/2005 12:22:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

tel zımba ve ataç.. yok yok..
En iyisi bir bardak soğuk su..

7/20/2005 01:19:00 ÖS  
Blogger houston der ki...

Affiniza magruren "vay anasını yahu" diyorum, çekiliyorum...

7/20/2005 02:01:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker