<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Haziran 15, 2009

hayatımın en güzel günü...


12 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Hep böyle mutlu kalın :)

6/15/2009 12:18:00 ÖS  
Anonymous Alp der ki...

Çok güzel bir gelin olmuşsun. Keşke katılabilseydim. Birbirinize çok yakışmışsınız. Bir yastıkta kocayın inşallah.

Mutluluğunuz daim olsun.

AA

6/15/2009 04:54:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Mutluluklar dilerim

6/16/2009 12:36:00 ÖÖ  
Blogger s der ki...

tebrikler ve mutluluklar :):):)

6/16/2009 03:04:00 ÖS  
Blogger emely der ki...

Ne güzel bir resim:)Şebnem'ciğim yaşlı birer nine ve dede olduğunuzda da gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin..

6/17/2009 12:23:00 ÖS  
Blogger Zuhal der ki...

Tebrikler, mutluluklar dilerim.

6/18/2009 01:30:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

hepinize çok çok teşekkürler...

6/18/2009 01:47:00 ÖS  
Blogger Kirpikteki Gözyaşı der ki...

Tebrikleeer! Bir ömür boyu hep böyle gözlerinizin içi gülsün! Maşallah 41 kere!

6/18/2009 05:16:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

tebrikler bir ömür boyumutluluklar..inşallah seninde hamileli ve bebişligünlerini de okuruz :=)

6/25/2009 04:27:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

6/25/2009 04:28:00 ÖÖ  
Blogger psychedelicpink der ki...

çok güzel olmuşsun gece, bayıldım. hayatınız boyunca mutlu olursunuz umarım.
darısı benim başıma inş. :D

6/26/2009 03:30:00 ÖS  
Blogger hayal der ki...

Önce maşallah :)
Sonra da, iki önceki posttaki gelinin yarısı kadar bile değilsin, için rahat olsun hehe :)

7/11/2009 10:59:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker