<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Ağustos 15, 2008

Oje


Bu benim odamdaki masam. Ev değil yani, ofisteki masam...
Bize her hafta İngilteredeki merkezden bülten geliyor. Yeni projeler, duyurular vs... Bir süredir bir bölüm daha var, birilerinin masasının fotoğrafını çekiyorlar. "Masamda şunlar hep olur, bunla şunu yaparım" falan diye de adam açıklıyor. Öyle personeli tanıştıralim kaynaştıralım minvalinde bir köşe.
Oralardan gelip bu masayı çekseler, ben bu durumu kime nasıl açıklarım bilmiyorum. Masada el kremi, makyaj çantası, parfüm ve en önemlisi oje var en başta... Sabah gelince ojelerimi iş yerinde sürüyorum, öğlen yemeğe çıkarken de makyajımı yapıyorum da... Çalışmak mı? Yok canım, millet yaz tatilindeyken çalışacak değiliz ya...
Aslında bir fotoğraf daha koyabilirim buraya. O da geçen cuma çekilmiş. Saçlar maşalı. Üzerimde kırmızı abiye bir elbise, saten upuzun topuklu ayakkabılar. Ofisteki masamın üzerine oturmuşum. İş yerinden arkadaşım da resmimi çekiyor. O sırada ofise biri gelse ne denir bilmiyorum. "Akşam düğün vardı da, ben de ofisten gidecektim de... Erkenden hazırlanmışım, serkanı beklerken çalışayım dedim..."
Bu ara biraz boşum ofiste... Eylüle kadar bir 15 gün daha öyle...
Sıkıldım ama ben...


eXTReMe Tracker