<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Haziran 16, 2008

Kırık

Bundan seneler seneler önce Bolu bilmemne yaylasına gitmiştik. Deli gibi bir soğukta…

Cumartesi günü öğleden sonra dağda bayırda koşarken birden düşüvermiştim. Önemsememiştim. Ben zaten hep düşerim…

Akşam içkiler su gibi akarken ben çoğu zamanki gibi sarhoş oldum. Pazar sabahı uyandım, aman allahım çatlıyor başım. Bu sarhoşlukların ertesi günü bir felaket. Neyseki apranax fortum hep yanımda. Bir tane kesmedi, iki saat sonra bir tane daha…

Akşamüzeri dönüş yolundayız, otobana girdik, bende bir ağrı başladı. Sanki birşey batıyor göğsüme.

Doktora gidildi, meğer ben Cumartesi günü kaburgam çatlamış düşünce, önce içki sonra da apranaxlar yüzünden hissetmemişim. Güldükçe, öksürdükçe ve hatta nefes aldıkça batıyor içime, canım inanılmaz acıyor.

Bu aralar sanki çatlak kaburgam yine. Göğsümde her nefesimde bir acı…
Kalp kırıkları, hayal kırıklıkları kaburga çatlakları ile aynı etkiyi yapıyor ya da…

2 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

gece nerdesin?
uzun zamandır yazmıyorsun merak ediyoruz seni hayal kırıklıkları geçer sen boşverrrr

7/04/2008 08:49:00 ÖÖ  
Anonymous alp der ki...

Umarım iyisindir gece,

Hernekadar kalp ve hayal kırıklıkları kaburga çatlakları kadar kolayca iyileşemiyorsa da bir an önce kendine gelebilmeni ve hayata sarılmanı dilerim.

Sevgilerle

AA

7/15/2008 11:48:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker