<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Mayıs 28, 2008

kürkçü dükkanı

Efenimmm yine döndük mekanımıza. Gerçi döneli oluyor bi 5-6 gün ama anca adapte olabiliyoruz. 6 gün tatile 6 gün adaptasyon süresi biraz uzun gerçi di mi...

Hani tatili çok beklersen, beklenti yükselir yükselir yükselir, ve sonra tatil zamanı bu mudur yani diye bir hayal kırıklığına uğrarsın (ya da yılbaşı, sevgililer günü, doğumgünü vs). Hatta hayal kırıklığı ile huysuzluk yapar kavgalar çıkarırsın. Herşey iyice berbat olur ya...

Olmadı öyle :) Süper bir tatil yaptım. Otel, hava, su, yemekler, aşk, herşey çok güzeldi. Gerçi 2 gece çok içmişim. Ertesi gün sıkıntısı olmasa sarhoş olmak da kötü değildi gerçi, ben çok eğlendim, serkanı bilemeyecem :) Haaa bi de 6 aydır askerde olan adamı Ruslarla dolu bir otele götürmemek lazımdı tabi, artık o kısmı es geçtik.

Sonra döndüm, sabah gittim, 9,080 YTL'lik bir senet imzalamak sureti arabamı servisten teslim aldım :(

Tatil bitti, iş başladı...


eXTReMe Tracker