<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Mayıs 06, 2008

Alışveriş

Ankamall'de yürüyoruz pazar günü bir arkadaş ile. Kalabalık zaten. Aybaşı bi de... Maaşımı da almışım. Üstelik tatile gideceğim 10 gün sonra, ihtiyaç bir dolu. Onun dışında bir evlilik derdim var, evime mutfağıma bir dolu birşeyler almak istiyorum. Bu motivasyonla tam anlamı ile bir "alışveriş modu"ndayım.

- Gülşah şimdi hedefe konsantre olmamız lazım.
- Hedef ne Şebnem?
- Çok para harcamak!

Önümüzde de bir adamcağız yürüyor, dönüp baktı nasıl insanlar bunlar diye. La havleee dedi döndü önüne.

İhtiyacım olan ayakkabıyı bulamadım ama onun dışında 2 çift ayakkabı, bir kek kalıbı, bir maşa, 1 çanta ve 1 braun multiquick biseysi (el blenderi demek istemiyorum ona, o kadar para verdim)ile döndüm eve.

Bu ara yeniden alışverişe çıkmam lazım, bu sefer hedefi ortaya daha net koysam iyi olacak.

2 Yorum:

Blogger ozii der ki...

Adamcağız demiştir ki : "kadın milleti değil mi alışveriş manyağı hepsi " :))
Şaka bir yana iyi günlerde kullanman dileğiyle...

5/06/2008 02:51:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

o gün çok kastım kendimi, o ayakkabılara bulaşmamak için. para harcama lüksüm yok çünkü işim ve dolayısıyla gelirim yok. hem de iki tane birden ayakkabı alacak halim hiç yok.

hele bi de satıcı çocuk bana Şeb'i gösterip "annesi misiniz?" demiş. o satıcıdan mal alınır mı artık.

sonra noldu? gittim ve aldım

lili

5/13/2008 11:13:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker