<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Mayıs 14, 2008

uykusuz her gece...

yatcaz kalkcaz, yatcaz kalkcaz sevgilim gelecek...

Bugün şafak 1, yarın doğan güneş. Yani cuma günü yanımda..

Heyecandan erkenden kalkmaya başladım yine, geceleri de uyanıp uyanıp saate bakıyorum.

Herkes "bitti artık" diyor, e hani nerde o zaman şimdi?

2 Yorum:

Anonymous Alp der ki...

Bu durumda perşembe gecesi sabaha kadar uyku tutmaz seni. Bir o yana bir bu yana dön dur bakalım. :-D

Hayırlısıyla sağ sağlim kavuşun birbirinize.

AA

5/14/2008 04:38:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

nerelerdesiniz bi haber yokmu valla merak ediyoruz sizi not: hakikaten çok yakın bi dost gibi çok seviyorum sizi

5/26/2008 03:02:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker