<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Ağustos 13, 2007

Veda

Askere gidenler hep der, “sen askere gidince, hayat senin gidişinle duracak sanırsın, oysa duran sadece senin sivil hayatındır, sen gidince diğerlerinin hayatı aradan cımbızla sadece sen çekilmişcesine devam eder”. Ne komtan fırçası, ne 20 kişilik koğuş. Asıl koyan hayatının hayatını sensiz yaşamasıdır belki...

Eniştem ankarada yaptı askerliğini, ablamla sözlü o zaman. Askerlik Ankara’da olsun diye araya konulan torpilin haddi hesabı yok. 8 ay bitti, eniştem en büyük pişmanlığının askerliği Ankarada yapmak olduğunu, her haftasonu kapının önünden ablamın gidişinin görünce içinin nasıl acıdığını anlattı. “Askerdeyken insan sevdiklerine bi kere veda eder, ben 3 günde bir aynı vedayı yaşıyordum” dedi.

İki defa asker yolu bekledim. Biri 8 diğeri 6 ay. Üçüncü askeri beklemeye hazırlanıyorum bu ara... Öğrendim sanırım bu işi, ben çok iyi asker yolu beklerim. Dolma sarıp göndermişliğim var. İkinci asker pek memnun değildi gerçi, “askerliğimi yaşamak istiyorum” diye beyanat bile vermişti. Ama yine de örnek asker yolu bekleyicilerindenim ben.

Askerlikten dem vurmuşsun son yazında... Amerikalara 2 senelik gidişini ordaki hissiyata benzetmişsin. O yüzden yazdım bunları.

Tam 1 hafta sonra şu anda uçaktasın, yeni hayatına, öğrenci hayatına. Takım elbiselerin Ankarada kalacak, bavuluna sporları koydun biliyorum. Ama hiç boşuna uğraşma, ben Ankarada bıraktıklarından olmayacağım. Ben burda naftalinlenip seni beklemeyeceğim. Bavuluna koyamasan da kalbine içine beynine koyup götüreceksin beni... Dinlemem öyle “tam vedaları” ben, bi sen misin sanki gideceğine üzülen. Ben burda sensiz ne kadar yalnızım biliyor musun sen?

6 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Kalbimden, beynimden silip atmak değildi kastım. Zaten bu nasıl mümkün? Oradaki en pahalı muhitte sen oturuyorsun:))

Kendime göre bir yöntem belirlemeye çalışıyorum Şeb. Beni bilirsin huzurlu olabilmem için hayatımda netlik gerek. Sınırlarımı çizmem, kuralları belirlemem gerek.

Ama her kuralın bir istisnası vardır ya. Sanırım o da sensin benim için.

8/13/2007 12:59:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

tam carlayacaktım sınırlarını, netliklerini benim içimde olacak şekilde belirle o zaman diye, son cümle ile sakinleştim.

Tam bu sırada arayınca carlamalarımın bir kısmına şahit de oldun zaten.

(Senin klavyenin aynısını gittim koştur koştur aldım öğle tatilinde, kıskançlığın bu kadarı...)

8/13/2007 01:23:00 ÖS  
Anonymous Alp der ki...

Bak sen yazışmaya burada da devam etmişler.

Esas artık kim kıskançlıktan çatlar bilemem...

Bir kelebek'in orada, iki gece'nin burada, üç telefonla görüşmeler, dört karşılıklı görüşmeler, beş hani bana hani bana. :-)

Dostluğunuzun her daim sürmesi dileğiyle.

AA

8/14/2007 01:47:00 ÖS  
Blogger Menapoz Abla der ki...

selamlar..
ben hiç asker uğurlamadım,asker yolu gözlemedim..ama anlattıklarınızı düşündüm de çok doğru..geride bekleyiş içinde olanlara daha bir koyar sanırım..

8/22/2007 11:22:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

sen de mi askere gittin yoksa:)
nelerdesin??hani yeni post??

8/28/2007 01:29:00 ÖS  
Blogger etki alanı der ki...

Ne hoş bir blog bu böyle.
Sık sık ziyarette bulunayım. Bakalım nelerle karşılaşacağız.
Tütü

8/29/2007 05:16:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker