<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Mayıs 16, 2007

Öngörü

İşe 06.30'da geldim ama canım sıkkındı dün geceden beri. Çalışmamaya karar verdim...

Okçuluk için Antalyaya gideceğim 10 gün sonra. Bi bloğuma bakayım, geçen sene neler yapmışım Antalya'da dedim... Başladım arşivimi okumaya. Şurda takıldım:

- İşyerinde sabahlarsam gönül yaylarım yine de gevşer mi? Gevşese nolur ki? İşyerinde sabahlayınca insanın aşık olma olasılığı nedir? Aşık olacak adam bulma ihtimali nedir? (bkz: Sorular, sorunlar, sorunsal )

İnsan bazen öngörüsüz oluyormuş.

1 Yorum:

Anonymous işitmekaybı der ki...

hiç mi çalışmayacaksın yani? okçuluk mu , ne güzelll.keşke benim de senin gibi güzel uğraşlarım olsaaa...

5/16/2007 12:44:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker