<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Mayıs 26, 2007

Antalya'dayım

Okçuluk federasyonu için Antalya'ya geldim nihayet. Kafa olarak dinlenecek, fiziksel olarak da yorulacağım. Ama en güzeli eğleneceğim. (Ankara'da geride bıraktıklarım izin verirse)

Odamdan yazıyorum bunları, aşağıdaki resmi çektiğim balkondan...


Bu aralar hayat bana en büyük mutlulukları yaşattığı sırada darbe vurmaya, ya da en sıkıntılı anımda güzel bir sürpriz yapmaya bayılıyor. Mutlu muyum, mutsuz muyum ben de bilmiyorum. O kadar mutluyum ki, ölsem de olur artık dediğim andan 1 dakika sonra kalbime bir acı giriyor. Yarın çözülecek inşallah herşey. Endişe, gerginlik, bitecek sonunda rahatlığı vs. karman çorman bir ruh hali ile bekliyorum yarını. Hayatımdaki önemli bir sorun öyle ya da böyle bitiyor yarın. Ya beni öldürerek, ya kendi ölerek.

Hayatımdaki karmaşıklık yüzünden yazamıyorum istediğim gibi bir süredir. Ne mutluluğumu ne mutsuzluğumu anlatıyorum artık burdan.

Benim için dua eder misiniz, beni öldürmeden çözülsün şu sorun....

2 Yorum:

Anonymous moonlight der ki...

Blogunuzu tesadüfen buldum.Dilerim herşey kalbinizden geçtiği gibi olur.İnsanların üzülmesini istemiyorum .Ama hayat bu ! bir şekilde , bir şeyler bizleri üzüyor.Sevgiyle kalın

5/26/2007 07:56:00 ÖS  
Blogger Aklımdakiler... der ki...

Merhaba Şebnem, o şarkıyı iyi bilirim hatta klibi bile aklımdadır. Sertabın LAL'inden değilmi? Senin olayın nedir bilmiyorum ve senin için de dua edeceğimi bilmeni istiyorum. Hayat sanırım sonsuz mutluluktan ölmeyelim ya da sabır taşımız bitmek bilmeyen acılardan çatlamasın diye sürekli med-cezir yapıyor bize.. Nekadar çok ve kötü düşersek düşelim, yeniden silkinip ayağa kalkabilelim ve bu ilahi dengeyi hiç ama hiç unutmayalım diye.. Bu yorumu okuduğunda eğer herşey dilediğin gibi ise ne mutlu sana, yok değil ise, ver elini yardım edebilirim belki sana:-)

5/29/2007 02:24:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker