<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Mayıs 27, 2007

Hadi yüregim ha gayret

Hadi yüreğim ha gayret
Hele sıkı dur hele sabret
Başını eğme dik tut
Bu bir rüyaydı farzet...

Dayanmam gereken sadece 14 saat kaldı. Yüreğim kıpır kıpır. 14 saat sonra herşey bitecek. Dayanmam lazım.

(Sözleri doğru mu yazdım bakayım diye googleda aradım, ilk sayfa sonuçlarından 2 tanesi benim yazdıklarım zaten. Periyodik olarak sene de 1 bana bu sözleri söyleten hayata teessüf ederim.)

3 Yorum:

Blogger TuLûAt der ki...

Sıkıntınıza benimkini de ekleyeyim. Bir zamanlar bir "yazımasası" blogu vardı. Ortalardan kayboldu. Haberdar olanlardan haber arıyorum. Duyrulur.

TuLûAt

5/28/2007 11:10:00 ÖÖ  
Anonymous Alp der ki...

Sorunun nedir bilmiyorum, ki bilseydim derdine nasıl derman olabilirdim ayrı bir sorun, fakat inşallah umut ettiğin bir biçimde sonlanır.

Keşke elimden bir şeyler gelseydi de seni böyle karmaşıklıklar içinden sıyırıp alsaydım.

Sonuç ne olursa olsun mutluluğun daim olsun.

AA

5/28/2007 11:44:00 ÖÖ  
Blogger joe der ki...

bu yürek nasıl dayanır bilemedim
napmak lazımdı bilemedim
sordum kimse bi halt demedi
bilmiyorumda demedi biliyorumda
eh naptım sonunda
buzdolabına kaldırdım
lazım olunda alırım
zamanı gelince..

5/30/2007 10:35:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker