<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Temmuz 17, 2007

Referans

"iyi günler ben ugur sizi rahatsiz ettim k bakma sizi uzaktan izliyorum y mahalle oturuyorsunuz bende ordayim ya ara ya c at ben arayayım cok guzelsiniz"

Dünden beri 30 defa ödemeli arayan arkadaş, ki kendisini artık tanıyoruz Uğur, paraya kıyıp mesaj attı.

Dün akşam ilk aradığında bi dalgınlık, kuzen mi lan acaba yanılgısı ile, kabul ettim aramasını. Telefonumu bir arkadaşından almış, arkadaşı bana "referans" olmuş. Adımı da biliyor bi şekilde.

Güzelim gerçi, ben olabilirim aradığı kişi, ama y mahallede (yenidir galiba bu) oturmuyorum...

Gün itibari ile 28 yaşındayım (araya sıkıştırayım dedim) bu kısmetleri kaçırmasam mı ki?

4 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Mutlu yıllar!!!

Nice "ben"li yıllara şekerim.

Akşam da kutlamayı abartmadık merak etme. 150 kişi ancak geliyor. Küçük bişey yaptık kendi aramızda:))))))))

7/17/2007 03:15:00 ÖS  
Anonymous un4 der ki...

ee yeni yaşa yeni kısmet işte..:p

nice yıllara :)

7/18/2007 11:17:00 ÖÖ  
Blogger Aklımdakiler... der ki...

Nice yıllara Şebnem.. Yaş 28 oldu ise bozma moralini ama pinti minti fırsatları değerlendir derim ben :-))) sevgiyle kal. filiz.

7/19/2007 04:33:00 ÖS  
Blogger ∂ιℓαяα der ki...

kaçırma bnce yaslanıosun aplacım =)

8/15/2007 08:24:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker