<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Mart 30, 2007

Ameliyat

Benim değil aslında, benim bi canım var ya, onun ameliyatı aslında... Ve hatta söz konusu ameliyat safra kesesi ile ilgili ve inşallah kapalı olacak ameliyat. Hemen ertesi gün çıkacak hastaneden...

Pazartesi günü olacak tüm bunlar... Ama ben yanında olamayacağım onun! Neden, çünkü aileden değilim.

Haksızlık bu...

4 Yorum:

Blogger NaKHaR der ki...

Bana kalsa git derim hastane de aileye ait değil ya bakıverirsin uzaklıktan :) geçmiş olsun safra kesesi ameliyatı kolay geçiyo :)

3/30/2007 04:40:00 ÖS  
Anonymous Gunduz der ki...

Gecmis olsun güzelim. Ertesi gün taburcu ettiklerine göre zor bi ameliyat degildir her halde... Acil sifalar diliyorum...

3/31/2007 12:09:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Ameliyat iptal edildi, sigortayla ilgili bir mevzu yüzünden.

Teşekkür ederim ilgilenenlere.

4/02/2007 08:14:00 ÖÖ  
Blogger Eda Suner der ki...

Ne zamana ertelendi çok geçmiş olsun. Ama içini rahat tut her erkek bu ameliyatı oluyor melekler yanında olsun :)

www.edasuner.com

4/17/2007 05:02:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker