<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Mart 07, 2007

Şaşkaloz muyuz?

Kahvemi alıp yerime dönüyorum. Bir elimde telefon. Masaya kahveyi koyuyorum, hala telefon ile konuşuyorum, bi yandan da mail gelmiş, yerime otururken ona göz atıyorum.

Oturdum yerime, sağ elimi attım sol omzumun üstüne emniyet kemeri arıyorum... Boşlukta dolaşıyor elim, emniyet kemeri bulmak için.

Ben araba kullanırken emniyet kemeri takmayı hep unuturum ki, nerden çıktı bu takma merakı?

Var bi şaşkalozluk...

4 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Şaşkoloz değil şirin:)))

3/07/2007 10:37:00 ÖS  
Blogger YALNIZLIK OKULU der ki...

dalgın dalgın ablası çok yorulmuş ondan :)))

3/10/2007 11:39:00 ÖS  
Anonymous isitmekaybi der ki...

bu tip günlerde insan kendi haline bol bol gülebilmeli...

3/12/2007 01:44:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Buna da bir çözüm getireyim :)

Arabaya bir elinde kahve, diğerinde telefonla bin, sorun kalmaz.

Sevgiler...

bir dost

3/21/2007 03:19:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker