<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Nisan 24, 2007

Madde madde

Benim Ardacım büyüdü, koca adam oldu. Beş ayı tamamladı. O kadar az görebiliyorum ki onu. Geçen gece 3 saat boyunca yanımda uyudu. Bi ara bi uyandım, almış benim parmağımı eline, götürmüş ağzına, şapur şupur emiyor.

Canımın ameliyatı yarın. Sabah yatacak bir aksilik olmazsa, hemen yapılacak ameliyatı. Ertesi gün taburcu. Canımın yanında olamayacağım. Sadece hasta ziyareti, en resmisinden!

Bu resim 1 ay öncesinden ama konu ile ilgili resim bulamadım. Geçen perşembe itibari ile diyetisyene başladığımdan beri 10, en fazla gördüğüm kiloya göre de 12 kilo vermiş durumdayım. Yolun yarısı...
Bizim puzzle bitti, uzunca bir süre bulaşmak istemiyorum yenisine. Yeni ev eğlencemiz belgesel izlemek, gerçi ben uyuyorum çoğunda... TV izlemek genel olarak uyutuyor beni, belgeselin suçu yok.

Okçuluk turnuvası var, 1 ay sonra... Bana da görev yazacaklarını söylediler bakalım şimdilik. Gitmek istiyorum cidden. Şöyle, Antalyada 10 gün bütün iş hayatından uzak...

1 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Sonunda senden bir ses çıktı :)

Günaydın.

4/26/2007 08:47:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker