<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Mart 23, 2006

Sorular, sorunlar, sorunsal

- İşyerinde sabahlayarak bitirmeye çalıştığım raporda en verimli 2 saatimde yazdığım kısım salak bir program (bkz: mindmanager) ve salak bir kullanıcı (bkz:gece) yüzünden uçarsa ne yapmak gerekir?
- İşyerinde sabahlarsam gönül yaylarım yine de gevşer mi? Gevşese nolur ki? İşyerinde sabahlayınca insanın aşık olma olasılığı nedir? Aşık olacak adam bulma ihtimali nedir?
- Daha sabahlamadan sabahlayacam diye bu kadar tantana yapmak nedendir? İki gündür zaten gerekli yerlere (bkz: proje lideri, yönetici...) yaptığım bu tantanaları buralarda yazmak makul müdür?
- Tansiyonum var diye içinde tırnağın ucu kadar sodyum olan ilacı içmeyip sonra litrelerce kahve tüketmem normal midir?
- Kolej mezunu olmanın ve üzerine 4 sene ingilizce eğitim veren bir üniversitede okumanın ingilizce rapor yazmamı zerre kadar kolaylaştırmaması kabul edilebilir mi?
- Yaş olmuş 26. Okul 5 sene önce bitmiş. Dönem ödevini son güne bırakan öğrenci mızmızlamam hiç bitmeyecek bir şey mi?

1 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

2 madde üzerine güldükten 2 dk sonra gülmememiz gerektiğini, kısmetimizi nerede bulacağımızın belli olmadığınıda gördük. hani bulduk mu? hayır ama bulunulabileceğini de gördük.
lilith

3/24/2006 12:03:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker