<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Nisan 20, 2007

su aksa, deli baksa...

Şu hayatta birşeyi çok istemeyeceksin arkadaş, istedikçe olmuyor. Bırak aksın hayat, sen neden sürekli bişeyler istersin ki hayattan. Öyle "su akar, deli bakar" modunda bi ilişkin olsa hayatla, bak ne kadar mutlusun.

4 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Ya kesinlikle katılıyorum Gece sana. Öyle yaşayabilmek için neler vermezdim. Ama hayır ben illa düşünmeliyim, illa istemeliyim, illa beklemeliyim. Nasıl değişir insan, keşke değişebilse... Hayatın, kendi yolunda, akmasına izin verebilse...

4/20/2007 03:09:00 ÖS  
Anonymous GECELERİN_PRENSİ der ki...

evet bende sana büyük bir içtenlikle katılıyorum. bazen herşeyi akışına bırakmak ve hayatın bize çizdiği yoldan sapmadan ilerlememiz gerekiyor. hiç bir şeyi değiştirme çabasısarfetmeden, hiç bir şeyi kafamıza takmamakcasına, ama keşke senin tabirinle su akar deli bakar modunda bir ilişkisi oluşabilse herkezin. . .

6/08/2007 01:11:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

oluşmuyor, oluşamıyor...

ben bütün hayatını kontrol altında tutmak isteyen biriyim, kontrolüm dışında şeyler oluyor, benim içim acıyor...

6/08/2007 09:09:00 ÖÖ  
Blogger GeCeLeRiN_PrEnSi der ki...

Ama bunu zaman zaman normal karşılaman gerektiği kanısındayım, çünkü hayatta herzaman birçokşey istenildiği gibi şekillenmiyor biz bunu istesekde istemesekde. bazen bu kontorlün dışında birşeyler olmaliki yeri geldiğinde bize bahşedilen özellikleri tüm gerçekliğiyle görelim yaşayabilelim; örneğin mutluluk. hüzün,acı,sevgi,dostluk,gibi.. şimdi gözlerini bir saniye kapat ve düşün bu kavramlar olmadan gerçek yaşamın zevkine tam anlamıyla nasıl varabiliriz?

6/09/2007 12:40:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker