<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Mart 07, 2007

İş-güç

"14'ünde ihale, 15'inde proje, 20'sinde ihale" şeklinde bir şarkım var bu aralar, melodisini de yazabilmek isterdim ama mümkün diil tabi.

Bu şarkıyı söylemekten ve bu şarkıyı söylerken panik olmaktan iş yapamıyorum. Sürekli yapılacaklar listesi çıkarıp, ay dur ben başlamadan önce bi kahve alayım demek de iş yapmamın önündeki temel engellerden.

Hevesle beklediğim, Handana gidip kahve içeceğim bi İzmir işim vardı. Hem İzmir, hem okçuluk, hem de 10 gün. İş yoğunluğu ile sevgilinin ameliyatı ve suratı nedeniyle gitmemeye karar vermiştim. Bir de bi dolu bahane düşündüm. Yöneticime dedim ki, "federasyondan beni çağıracaklar, siz izin vermiyorsunuz diyeceğim. Aman farklı konuşmayın. İhale var hem, nereye yolluyorsunuz beni?" Muhtemelen bu haftasonu gitmek gerekecek, ama henüz beni kimsenin çağırdığı yok, sanırım görev yazmamışlar bana. Valla bozuldum.

Geçen sene arada bi izin istediğimde de böyle olmuştum, bekliyorum ki "aman Şebnem gitme, biz ne yaparız sensiz" diyecekler. Kaç gün diye bile sormamıştı o zamanki yöneticim.

Ben kendimi fazla önemsiyorum sanırım.

Neyse, hadi hep beraber...

"14'ünde ihale, 15'inde proje, 20sinde ihaleeee"

1 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Aaa, gelmiyor musun şimdi? Ben taze kahve bile almıştım oysa :(

3/12/2007 08:14:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker