<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ekim 11, 2006

Sarhoş gibi..

Dün kelebek ile konuşuyoruz, kırık plak gibi aynı şeyi söyleyip duruyorum dedi. CD çağının bilemedin kaset çağının çocukları olarak biz, nerden biliriz kırık plak falan. Ya da işte denir ya, "uçurumdan düşer gibi", "midemde kirpi varmış gibi", "uyuşturucu almış gibi" vs... vs... Nerden biliyorsun kardeş, kaç defa kirpi yuttun hayatında... Çok mu düştün uçurumdan?

Neyse burdan, "şöyleymiş gibi" söyleminin sakatlığı ile tanışma hikayem aklıma geldi.

Sene orta 2nin yazı. Beyin sarsıntısı geçirince yazlık yerde, ama baş dönmesi başlayınca annemler bir de Ankara da doktora görün diyorlar. Annemle beraber gidiyoruz doktora.

Doktor 90 yaşında ama sevimli bir adam. başdönmelerimi tariflememi istiyor, ben tam anlatamayınca da seçenek sunuyor:

- asansörle hızla yukarı çıkar gibi mi?
- ya da salıncakta sallanır gibi mi?
- sarhoşmuşsun gibi mi?

Ben de tıp bilmine saygımdan ve 14 yaşımın saflığı ile doğru cevabı veriyorum; sarhoşmuşum gibi... Annemin kaşı kalkıyor bi, çıkınca daha iyi anlıyorum yaptığım hatayı...

"şebnem!! sen ne zaman sarhoş oldun?"

1 Yorum:

Anonymous rehavet der ki...

içgüveysi sorunsalı var bi de.
sanki hepimiz birer kere olmuşuz gibi -nasılsın?
-eh işte içgüveysinden hallice.
bir içgüveysine bu kadar da yüklenilmez ki canım. hayır ben içgüveysi değilim ama potansiyelim. ekonomik durumum böyle seyretmeye devam ederse. aha hah. şaka tabi ki.
hadi bana eyvallah. bizim söğüt dalına bi manda musallat oldu kaç akşamdır onu kovalayacağım.

10/12/2006 07:58:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker