<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ekim 12, 2006

profesyonel vs amatör

"... bütün bunları yaparken senden başka hiçbir erkekle ilgilenmezdi, profesyonel kadınlarla*, amatörler arasındaki en büyük fark da buydu zaten, profesyoneller iş sürdüğü sürece erkeğe kendisini hayattaki tek erkek zannettirmeyi başarırlardı, amatörler ise tam tersini yaparlar, bütün ilişki süresince başka erkekler olduğunu hatırlatıp rekabeti kızıştırmaya çalışırlardı" der Ahmet Altan Tehlikeli ilişkiler kitabında.

Uzun zamandır bu kadar profesyonel davrandığımı hatırlamıyorum ama bu sefer çok amatör bir erkeğe çattım. İstifa ediyorum ulan, artık hayatımı amatör olarak sürdüreceğim.

Ve böylece, bir ilişki daha başlamadan tarihin tozlu yapraklarında yerini alır. Hepimize cümleten geçmiş olsun.

*: Ahmet Altan, kitapta kadın kelimesini kullanmaz, dimdirekt or... der, zaten gerçek anlamında da onun tarifini yapmaktadır. Pavyondaki bir kadınla ilişkisini anlatırken bu tespiti yazmaktadır. ben hem google'a malzeme vermek istemedim hem de amatör profesyonel falan derken benim işletmeciliğimin konusu ile ilgili aklınızı karıştırmak istemedim.

5 Yorum:

Blogger return2 der ki...

Bence hic uzulme, bu dunyada en cekilmez seydir yahu amator erkek...

10/12/2006 03:31:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

Boşver kafana takma bence !!

10/13/2006 08:23:00 ÖS  
Anonymous tuzluk der ki...

yılmaz erdoğan'ın tabiri idi sanırsam. "iki gözlüklünün öpüşme çabasıydı aşkımız." böyledir bu işler biraz da.
o yüzden şapkadan başka bir şey takmamak lazım.

10/14/2006 01:15:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

bizim kültürümüz bozulmus, konularda kopukluk var, kimyamız bozulmus.insana verilen deger her gecen gün azalıyo.

10/18/2006 06:06:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

takmama değecek bir seviyeye gelmemişti henüz, iki gözyaşı yetti.

Anonim arkadaşım, milliyetin yaran okuyucu yorumları gibi olmuş.

10/18/2006 08:50:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker