<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Eylül 30, 2006

dedem ölmesin...

6 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

Amin.

10/01/2006 12:45:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

amin

10/01/2006 12:47:00 ÖÖ  
Blogger return2 der ki...

Ah dost, dedene uzun omurler... Ama bir de soyle dusun: Bu yasamda iki gercek var, bir dogum, bir olum... Baska bir sey yok, bak yaklasik iki ay sonra Deniz bebek gelecek, nasil sevineceksin... Ama yasam akiyor, durduramazsin ki... Belki geride kalana aci ama, her iki gercegi de kabullenmek lazim... Cok mu aci soyledim? Yine de acini anliyor ve paylasiyorum...

10/01/2006 03:27:00 ÖÖ  
Blogger kelebek der ki...

:(

Umarım şebnem, umarım iyileşir ve yine güzel sohbetlerini dinleriz. En sevdiği torununun küçüklük anılarını anlatır ve senin yüzünü kızartır. Allah şifa versin. Dualarım sizinle.

10/01/2006 07:55:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Teşekkür ederim hepinize.
Bu gece yine acildeydik... En kötü kriz buydu sanırım. Dedemi öyle koma halinde görmek çok zor. Return 2 her ne kadar haklı olsan da, ben bugün dedem Deniz Bebeği görsün diye çok dua ettim, dualarım kabul oldu sanırım, kendine geldi.
Durumu hala ağır, ama kendine gelmesi bir umut...

10/02/2006 12:36:00 ÖÖ  
Anonymous Sezen der ki...

canım çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum...

10/02/2006 03:49:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker