<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ağustos 10, 2006

Fazla mesai

iş kanununda sözü geçen haftalık 45 saatlik çalışma süremi Perşembe sabaha karşı 4.30 itibari ile doldurdum. Sanırım birşeyler yanlış...

İş yerine konulmuş yeşil kanepeyi gece 2-5 arası rezerve ettirmiş Ligeia Hanımın kalkmasını bekliyorum, uyumak için... Şirkete toplantı odaları dışında kanepelere de rezervasyon konuluyor... Yok canım birşeyler kesin yanlış...

Proje ekibi son 6-7 saattir evde, yoruldum diyen kaçıyor, proje yöneticileri işyerinde kanepe kapmaca oynuyor... Artık eminim birşeyler yanlış...

Falcı "bi onay alıp bi işe başlayacaksınız. 6 ay çok yoğun çalışacaksın, ama sonra mükafatını çok güzel alacaksın, hiç sıkılma bunalma, tüm yorgunluğuna değecek" demişti. Bari bu yanlış olmasın...

3 Yorum:

Blogger ligeia der ki...

kalktım ben, kalktım (: hadi bakalım, sivrisineği ve kanepeyi size devrediyorum gece hanim (:

8/10/2006 05:19:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

allah allah şebnem inanmıyorum sana (daha doğrusu sizin işyerine) allah kolaylık versin.
ama az kaldı tatile :)
ben seni dinlendirmek için elimden geleni yaparımmmm :)nesrin

8/10/2006 08:08:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

namussuz sinek uyutmadı ki.

Nesrincim tüm bu yoğunluk aslında tatile çıkarken vicdanımın rahat olması için. Bişey daha, ben çok seviyorum işyerimi yaw :)

8/10/2006 12:20:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker