<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Ağustos 07, 2006

aşk üzerine msn konuşması

Gece : kızım ask bu askkkk, biz gem vurmayız oyle duygularımıza
kelebek : vay yavrum, yürü ki tutar seni, aşk neden hemen acıya dönüyor peki
Gece : Aşkın tanımında var bu
kelebek : var, doğru
Gece : her aşk biter
kelebek : evet
Gece : ve aşk acıyı hakeder,
no pain, no gain
burda karar verilmesi gereken
acı>gain mi , gain>aci mi
bunu gorebiliyorsak ona gore karar vermemiz gerekir
bunu ancak bu asamada gorursun bi de bir süre sonra korlesir gozlerin
hipermetrop olur, yakını göremezsin, uzaklaşman gerekir
kelebek : ve sen bu kadar bilinçliyken, nasıl acı duyuyorsun
Gece : aciyi seviyorumdur belki ya da
gaini maksimize ederken ayni anda acinin maksimize oldugunu ignore ediyorumdur

kelebek : vay be
Gece : amaca odaklaniyorumdur. amac ne? gaini arttirmak
kelebek : hiç böyle düşünemiyorum ben ya, bravo valla
Gece : Pain mi, o kısmı olunca dusunuruz dusuncesidir belki
kelebek : ama gain anlayışın senin çok farklı
Gece : kalbimin carpmasi, huzurla oksanan saclar
kelebek : evet de her zaman bu olmamalı
Gece : dizinin dibinde bi omur boyu kalsam diye dilek tutmak
kelebek : ya da benim onun yanında temel şeylere de ihtiyacım var
dizinin dibinde dilemek değil yaşamak sonusza kadar dileğimin gerçek olması hep dilek dilemek değil yani
Gece : o istediğinin gercek olup olmadığını ancak hayatın bittiğinde öğrenirsin
ama o anlık mutluluklar oyle değildir


Varsın projeyi başkaları halletsin, ben aşk üzerine geyik yaparım...

5 Yorum:

Blogger kayhan der ki...

çok güzel bir msn muhabeti bu. Tebessümle okudum..

Aşk;acıyı hüzünle yoğurup mutluluk ve gözyaşlarıyla özlem
çekerek yaşamaktır.

Aşk acı cekmek anlamına da gelir.

sanki sevgi aşkdan daha iyi gibi geliyor artık bana.

8/07/2006 01:52:00 ÖS  
Blogger kelebek der ki...

Aşkın tüm dedikleriniz olduğuna katılıyorum.

Gece'ye anlatmak istediğim aslında aşkı yaşamaya, yeri geldiğinde acı çekmeye diyeceğim bişey yok. Ayrılmaz bir parçası. Kabul.

Ama ben uslanmaz bir romantik olarak karşılıklı olanının varlığına inanıyorum.

O yüzden artık aşkı tek yaşadığımı gördüğümde, bunun değişmesini dilemiycem, beklemiycem.

Belki de Kayhan'ın dediği gibi "sevgi"dir iyi olan, aşk bana büyük geliyordur, bilemiyorum.

8/07/2006 02:16:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

bu konuyu bikaç gün önce Bülent Ortaçgil'in sözleri ile yazmıştım zaten :)

Aşk bir dengesizlik işi
Sensiz olmaz
Dengeye dönüşendir sevgi
Sensiz olmaz

8/07/2006 02:25:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

seni seveni sende sev askım

4/05/2008 09:21:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

yaa böyle işlere girilmez yaa bırakın yaaaa

2/26/2010 08:48:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker