<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Ağustos 07, 2006

acımasız bellek

"terapide korkuyordum, çünkü zihnimin benden sakladığı korkunç bir sırrım olduğundan emindim. O sırada ne kadar şey başarmış olursam olayım, sevdiğim kaçtane en iyi arkadaşım olursa olsun, bana bir ayar noktası sağlayacak ve nabız atışımı mümkün kılacak başkalarına bağımlıydım. Hem canlı, hem ölüydüm. Onların itişine ihtiyacım vardı; kendi kendime bir şeye başlayamıyordum hiç. Ve belleğim çoğunlukla acımasız ve küçük düşürücüydü."

Irvan Yalom- Her Gün Biraz Daha Yakın

4 Yorum:

Blogger Wildrose der ki...

Merhaba blogun gerçekten güzel :))

8/08/2006 05:55:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Teşekkür ederim, şımardım :)

8/08/2006 07:29:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Bu arada, bir yandan da Irvan Yalom - Nietzsche Ağladığında kitabını oluyorum. Kitabın hemen başında "Belki part-time bir evlilik bana uygun olabilir.." yazıyor. Part-time sevgililik isteyen eski sevgiliyi hatırlatıyor bu da bana.

8/09/2006 08:24:00 ÖÖ  
Blogger . der ki...

BAZEN ACIMASIZLIK İNSANIN SİLİNMEYEN ANILARI OLUYORDA...

IRVAN YALOM GERÇEKTEN BAŞARILI BİR YAZARDIR.

8/09/2006 01:43:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker