<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ağustos 09, 2006

Tuncaya methiye...

Üniversite mezuniyet törenini hatırladık bugun Tunca ile MSN'de... Tam açtım burayı, off pöff çok yoğun işler, aman da sıkıldım bunaldım yazacakken, öyle okul yıllarından sohbet ettik . İçim ısındı birden... Anılarım canlandı...

Üniversite mezuniyet töreni. Yanlış hatırlamıyorsam bizim okulda her fakülteye ayrı tören yapılıyordu. neyse başladı tören. İşte mutevelli heyetinden önemli kişiler konuşuyor... İçersi kalabalık, flaşlar mor cübbeler içindeki pişmiş kelleleri çekmekte... Anne-babalar heyecanlı.

Sonra fakülte birincisi kürsüye çağırılıyor, konuşmasını yapmak için. Ve işte o anda Tunca sahneye çıkıyor...

İçerdeki en gayri resmi an o zamana kadar dekanın anlattığı geyik bir fıkra. Ve Tuncayı tanımayan herkes bir fakülte birincisi konuşması bekliyor, sayın rektörüm, değerli hocalarım vs ile başlayan... Başlıyor Tunca da böyle...

Ama adam mikrofona alışık, aynı zamanda bir radyoda DJ, Tunca ile yol saatini sunuyor... Mikrofonu görünce hazırladığı konuşmanın önüne bir intro girmeden duramıyor. Ki ben aşağı yukarı biliyorum konuşmasını zira törene aynı araba ile gelmişiz ve yol boyu konuşmasını prova etmiş. Ama o introdan benim de haberim yok, ve hatta muhtemelen Tuncanın da haberi yok.

Bizimki başlıyor konuşmaya. Yok efendim inek görüntülü bi öğrenci neden çıkarılırmış, biz işletme mezunuymuşuz, manken gibi kızlar, cillop gibi çocuklar orda duruken bütün üniversite hayatı boyunca kendisi gibi ineklemiş kısa boylu, gözlüklü birini neden sahneye çağırmışlar ki... İşletme için imaj hatasıymış bu.. vs... vs...

Bu ve buna benzer konuşmalar ile stand-up yapıyor...

Ve ben bir kere daha düşünüyorum o zaman bu adamla evlenmeliyim diye... Ancak kararlı kendisi 35ine kadar bekletecek beni...

George Costanza Tunca ... Özledim seni, gel hadi.

2 Yorum:

Blogger Donna Quijote der ki...

evet evet, evlenin siz tunca'yla. hadi gel artik sen de tunca, bekletme gece'mizi. :)

8/09/2006 11:34:00 ÖS  
Anonymous nesrin der ki...

heyoo evet güzel günlerdi.
ve eğer tunca da bu sayfayı okuyorsa ona da sevgiler :)

setin düğününe geliyor mu o?

8/11/2006 05:16:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker