<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ağustos 03, 2006

Didim...


Evime geldim... Burda huzurlu olmayayım da ne yapayım?

5 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain ( bu kelimenin açıklaması doyar, tatmin olur, huzur bulur denebilir ) olur. der bir ayet . gerisi hikaye. kültür, bilgelik ayakları, müzik, sanatsal takıntılar, tekno matrix felsefik sorunsalları... teselli zannetiğimiz bir derinlik katarlar yalnızca...onların boş olduğunu anladığın gün ağarır gerçekten saçların, o zaman görüşelim, rusenorhan@yahoo.com

8/04/2006 03:43:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

tatilimin 3. günü.

Huzurlu değilse de dinginim. İşler çok yoğun Ankara'da. Hem aklım kalıyor, hem içime sinmiyor.

Onu geçtim, terapide kurtulmaya çalıştığım anıların sebebi de burda. Ve ben onla konuşmak zorundayım.

Burdan haberler bu kadar...

8/05/2006 10:39:00 ÖÖ  
Blogger kelebek der ki...

Cansıkıcı bir durum gerçekten.

Ama azıcık tatilini de bunları düşünerek mahvetme sakın. Didim güzel görünüyor. Kafanı boşaltmaya ve dinlenmeye çalış.

8/06/2006 09:11:00 ÖÖ  
Blogger acemi der ki...

Hazir ordayken, bizim evdekileri de resimleyip göndersene bana :)
Hatta, sahili, gazinoyu, Kasim abiyi, pazar yerine gelen karpuzcuyu...

8/08/2006 03:15:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Başkanım geç kaldın, döndüm bile ben. Herşey bildiğin, son bıraktığın gibi...

Site sessiz... Kasım abi her zamanki gibi. Pazar yerine "manavcı" gelmiyor pek, sabahları da sütçüyü duymadım bu sefer. Ama cumartesi günleri sabah erkenden pazara gidiliyor hala. Benim döneceğim gece yine "sitemizin gazinosunda eğlenice düzenlenecek isteyenlere meyve, meşrubat, içki, kuruyemiş servis edilecek"ti.

Bi de hala yok Bora'm didimde. Hala gözlerimiz arıyor yırtık düğmeleri açık kot şortu ve çıplak ayaklarıile bir zibidiyi...

8/08/2006 07:33:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker