<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Temmuz 29, 2006

Üfürükçünün kızı

Aslında klarnetçinin kızı falan demek sanırım. Adı ile pek ilgilenmedim. Daha önce dinlememe rağmen pek duymamışım sözlerini de gerçi nakaratlar dışında. Geçen gün dikkatli dinledim bi. Çok samimi, çok gerçekçi... Hoşuma gitti.

and so it is just like you said it would be
life goes easy on me
most of the time
and so it is the shorter story
no love, no glory
no hero in her sky

i can't take my eyes off of you
...
i can't take my eyes...

and so it is just like you said it should be
we'll both forget the breeze
most of the time
and so it is the colder water
the blower's daughter
the pupil in denial

i can't take my eyes off of you
...
i can't take my eyes...

did i say that i loathe you?
did i say that i want to
leave it all behind?

i can't take my mind off of you
...
i can't take my mind...
my mind...my mind...
'til i find somebody new

the blowers daughter - Damien Rice

2 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Bu şarkıda her 'gozlerimi senden alamıyorum' dediğinde vay be amma tutkuyla, aşkla söylüyor diye düşünür ne kadar güzel olabileceğini hayal ederdim. Böyle bir aşk yaşamak, muhteşemdir derdim. Sonra şarkının sözlerini bloğa yazmak üzere buldum ve hiç bir seferinde bile sonunu algılamadığımı farkettim. 'başka biri olana kadar' bu yüzden bloğuma yazamadım. Ben uslanmaz bir romantiğim. Öyle tutkulu, o kadar bağlı ve aşk dolu birinin varlığına inanıyor ve bulursam sonsuza dek sürmesini diliyorum.

7/29/2006 03:01:00 ÖS  
Anonymous nesrin der ki...

kızlar kızlar
bu aralar bir şey okuyamıyorum diye siz iyice kopmuşsunuz gerçek hayattan.
kendinize gelin
yok öyle bir aşk :)
neyse tatilde uzun uzun anlatırım size acı gerçekleri

8/01/2006 06:55:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker