<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ağustos 10, 2006

Arama yardımı

"İşim yok nasil zengin olacam" araması ile hanemizi ziyaret etmiş şahıs, taaa ekim ayında arabanın dikiz aynasını kameralı yapma fikrini ben ortaya atmıştım. Google aramaları ile fikirlerimi çalıp zengin olamazsın haberin olsun.

"Yöneticilik için işletmeci mi mühendis mi" hem kendine hem google'a soran şahıs. Bence mühendis. Bi de üzerine MBA yaparsın, bal dök yala olur valla.

"Sebnem sefer"in muhtemelen resimlerini falan arayan bi dolu yurdum erkeği, bakın nasıl iyi kalpliyim, size yol göstereyim: aslında Şebnem Scheffer diye yazılıyor ablanın ismi.

2 Yorum:

Blogger Burcuk der ki...

eheh:)) cok guldum okuyunca:)))

benim favorim de su: nereye kayboldun :D hala anlayabilmis degilim nasil bir insan evladi bunu yazar google.a:)))

bir de japonlara olan bitmek bilmez nefret var tabi, insan yiyen japonlar, igrenc seyler yiyen japonlar seklinde:) sushi yiyen adamdan sonra bir de bunun serisini yapmak istiyorum ben:)))

8/11/2006 03:41:00 ÖÖ  
Blogger eMRe der ki...

Japonlar demişken çekik gözlü ziyaretcin yok mu hiç

8/11/2006 10:22:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker