<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Ağustos 12, 2006

Bi(n) dilek tut

Ligeia yazmış geçen sene, ondan fazlasını soylemeye gerek yok

5 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

TUTTUM!!!

8/13/2006 12:46:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

ben tuttum. oldu.
tuttun mu sen de? tuttuysan ne tuttun?

meraklı biri

8/13/2006 11:50:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

öyle tutmakla olmaz kelebek hanım, ısrarlarıma boyun eğip sizin de benimle izlemeye gelmeniz gerekiyordu.

Meraklı, ben tutmadım aslında, aklıma gelmedi hiç dilek tutmak gerektiği.

8/13/2006 11:52:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

bence tutmalısın. yıldızların kaymasnı da eklemene gerek yok. sadece dile. olacaktır.

bu arada neden ihtiyaç duydun anonymous için word verification a?

meraklı biri

8/13/2006 12:02:00 ÖS  
Anonymous nesrin der ki...

nereye gittin şekerim gökyüzü bu kadar net?

umarım benimle ilgili de iyi şeyler dilemişsindir :)


bu ne yahu
yazdığım iki cümle 8 tane harf word verification??
hayırdır?

8/14/2006 01:12:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker