<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Ağustos 14, 2006

Anne

annemle bana sıkıntı veren bi konuyu konuşmak için eve erken geldim. Konu biliyorum uzayacak ama benim tek ihtiyacım olan o konuda sorgulanmak değil de "tamam kızım hallederiz" lafını duymak... Konunun uzamasını engellemek için ve tamam kızım hallederize daha çabuk erişmek için de bir plan yaptım.

Anneme daha önce erkek arkadaş durumunu sadece 1 ve 0 şeklinde belirten ben, anne biliyor musunuz ben bu akşam biri ile yemeğe çıkacağım deme gafletinde bulundum. Hani kadın hafiften endişeleniyor ya, mutlu olsun, konu dağılsın, ben sevimli kız olayım diye.

İlk kez çıkacağım anne tanımıyorum, sadece tanıştık daha önce dedim, devamındaki sorulara engel olmak için. Nitekim öyle... Annem bu sefer buna takıldı. Bi dolu soru sorup bilmiyorum cevabı aldı.

Benim konu cidden dağıldı ama şimdi kadını bu konudan uzaklaştıramıyorum.

Kesin askerliğini yapmamıştır, sen bi memleket daha görürsün kesin diyor şimdi de...

Haklı kadın be, dur ben bi sorayım...

5 Yorum:

Blogger return2 der ki...

E esas konu ne oldu bu arada? Toptan gume gitmedi insallah, yani plan basarili oldu mu?

8/15/2006 02:52:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Esas konu zaten başarılı olacaktı, ben sadece sorgu sual kısmından kurtulmaya çalışıyordum. Ve gerçekten de öyle oldu, Tamam kızım hallederiz dedi, ve bir iki soru dışında sorgulamadı.

Ama şimdi bu işin sorgusundan kurtulmak için bi plana ihtiyacım var.

8/15/2006 07:49:00 ÖÖ  
Anonymous nesrin der ki...

şebnem :)
annenden sonra sırada ben de varım soru sormak için :)
kim, nasıl, nerede tanıştınız, yemek olayına gelene kadar neler oldu, neler hissediyorsun?
hehe yok öyle kaçamak cevaplar:)

8/15/2006 08:24:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

hiç önemli bisey değil nesrincim, anneme attığım oltaya düşme sen de yahu...

8/15/2006 08:38:00 ÖÖ  
Blogger annelog der ki...

Merhaba:)
Eee, sordun mu?
Hallederiz halloldu mu?
Sevgiler,

8/18/2006 09:37:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker