<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Temmuz 07, 2006

teknoloji ilerler, aptallık baki kalır

Dalgın mıyım aptal mıyım bilmiyorum ama ben hep böyleyim...

Patronun msn'den dedikodusunu yapmaya niyet etmiş birini düşünün. "adama bak ya, sekreteri yerine koydu beni, ayıp ama, bik bik" yazan mesajı kafası patronda olduğu için yanlışlıkla arkadaş yerine patrona gönderebilir. ben yaptım 4 sene önce, ordan biliyorum.

benzer örnek, şirket içinde birine müşteriye baskı yapılması, şartnamenin değiştirilmesi, o işin bizi zorlayacağı vs içeren bi mail yazılır. akıl müşteridedir tabi, "to" kısmına yanlışlıkla şirketteki arkadaş yerine müşterinin adı yazılır. ve o e-posta öylece gidiverir. ben yaptım 1 dakka önce, ordan biliyorum.

teknoloji ilerler, aptallık baki kalır...

Ben her adımda "bak emin misin" diye soran programcıklar istiyorum.

4 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Ben de benzeri şeyleri yapıyorum. Şimdi hatırladım yine mideme kramplar girdi. Bu teknoloji olayı sakat ben sana söyleyim.

7/09/2006 12:14:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Here are some links that I believe will be interested

8/07/2006 01:49:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

I'm impressed with your site, very nice graphics!
»

8/12/2006 12:30:00 ÖÖ  
Blogger Yakamoz der ki...

Merhaba Şebnem, bloğunu yeni farkettiğim için eski sayfaları da okuyorum.. Artık çok geç olabilir ama yanlışlıkla gönderdiğin bir mesajı geri çağırabileceğini biliyormusun? (Hem de karşı taraf açmadan) İlgilenirsen detayları paylaşırım seninle.. sevgiler. Filiz.

2/02/2007 04:40:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker