<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Temmuz 07, 2006

Benim için üzülme

Arabesk bi ruhum var benim sanırım. Ya acı çekmeyi seviyor ruhum ya da genetik bişey, bilmiyorum. Ama bundan bi 15 sene önce falan annemlerle onların arkadaşlarındaydık. Orhan Gencebay koymuşlardı teybe. Ben çok üzülmüştüm. Yaaa büyüyünce bunları mı dinlemek zorunda kalacağız diye. Ciddi ciddi.. O dönem sanıyordum ki belli bir yaşa kadar pop falan dinlenir, yaşlanınca da türkü, arabesk ve türk sanat müziği dinlenir.

Aslında düşününce, o dönem burun kıvırdığım bir dolu şarkıyı cover kisvesi altında dinlediğime göre bu tezim doğru da olabilir, bilemiyecem şimdi.

Bi cover daha takıldı bugün dilime. Funda Arar'dan dinliyoruz efem... Benim için üzülme...

(Dinleyemiyoruz, upload edemedim... Yasaklanmış. Çok dinlemek isteyen bulur, arabesk olan sözleri zaten, onun da linki budur.)

4 Yorum:

Blogger . der ki...

FUNDA ARARIN MP3 ÜNÜ ARIYORSAN SÖYLEYEYİM . http://www.turkcemp3.us/ BURDAN İNDİREBİLİRSİN. BENDE ÇOK DİNLİYORUM BU ŞARKIYI

7/10/2006 06:55:00 ÖS  
Blogger . der ki...

BU ARADA GECE BANA DA BEKLERİM !

7/10/2006 06:55:00 ÖS  
Blogger setenay der ki...

arabesk ruh, acı çekmeyi sevmek falan.. yengeç burcundandır derim ben.. ;)

7/12/2006 11:56:00 ÖS  
Anonymous bedava mp3 der ki...

Çok güzel bir yazı. Tebrik ederim..

7/29/2006 07:57:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker