<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Temmuz 10, 2006

Çocuk

4 Yorum:

Blogger KUGUU der ki...

Neler oluyor sana GECEcik?:(( yapabilecegimiz birsey var mi?

7/10/2006 06:32:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Kırgınlıkların hepsini biriktiriyoruz da ondan. Sonra bir tanesi yerine bütün hepsi hortluyor.

At gitsin...

Günaydın Gece.

7/11/2006 08:20:00 ÖÖ  
Anonymous Alp der ki...

"Masum değiliz
Hiçbirimiz"

"Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış
Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan
İçindeki çocuğa sarıl
Sana insanı anlatır."

Sezen Aksu'nun söylediği gibi "Masum değiliz" ki "Hiçbirimiz".

Çocuklar gibi "saf" olmadığımızdan ne yazık ki anlık kırgınlıklar anlık mutluluklara dönüşemiyor.

Sen yine de "İçindeki çocuğa sarıl".

AA

7/11/2006 09:14:00 ÖÖ  
Blogger hayal der ki...

Eeee insan buyudukca daha cabuk kirilip daha zor unutmasaydi cocuk kalmayi basarabilmis olurduk;
o zaman hayat cook kolay olurdu;
e herkes yasamayi basarirdi o zaman.
bir farkimiz kalmazdi..

7/12/2006 06:29:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker