<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Temmuz 22, 2006

Gelsene bebek...

Dün yine dayanamayıp bi dolu şey aldım Deniz Bebeğe. Çevirdiği ilk 3 filminden sonra dün 3 boyutlu ilk resmini de vermiş bize. Hadi gelsin artık...

Edit: Maşallah deyin tamam mı? Çeydıl kurt düşürdü içime nazar değdirceksin bebeğe diye... Bi de neden bebeklere neden Deniz Bebek, Zehra Bebek falan derler dedi. Sahi neden derler?

4 Yorum:

Anonymous nesrin der ki...

MAŞALLAH Şebnemcim :)
valla yaşadı deniz bey, ne çok şey aldın sen ona :)
insan böyle oluyor değil mi sevimli olan herşey onu hatırlatıyor, almak istiyorsun :)
heheh
yakında bir de bisiklet aldın mı ona tamaaam. eve girene aşk olsun :P

7/24/2006 08:28:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Maşallah :)

Ya o kadar güzel şeyler var ki bebekler için bir tane daha doğurasım geliyor bazen. Sonra içerden gelen bağrışları dinliyorum ve canına mı susadın diyerek kendimi tutuyorum :)

7/24/2006 12:53:00 ÖS  
Blogger Gün der ki...

Deniz çok şanslı , senin gibi bir teyzesi olacağı için :)

7/24/2006 06:33:00 ÖS  
Blogger kelebek der ki...

Kot pantolona bak, taşlanmış ya, inanamıyorum:))

Çok şirin şeyler var, almaya başlayınca duramaman normal.

Maşallah "Deniz"cike!

8/06/2006 09:36:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker