<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Temmuz 18, 2005

Sakatlık bende

Yine bir Pazartesi, rejime başladım… İspanyolca derslerimi ihmal ediyorum...proje hazırlamam lazım, ama bir yandan Şebnem Ferah dinliyorum, kadın o kadar güzel çığlık atıyor ki ben cümle kuramıyorum… dün doğum günümdü, kimler aradı, aramayanlara trip mi atsam? sahi ben niye yalnızdım dün akşam… ne zaman bitecek içimdeki boşluk… akşam ne yapsam ki… tatile de çıkamıyoruz anasını satayım… sahi neden beni bırakıp gitti o… Arabanın bakımı da geldi galiba, neyse ya, bu ay vergisini ödeyeceğiz, gelecek aya kalsin o… ama tatile giderim belki gelecek ay, orda "o"nu unuturum belki… Burası çok "o" kokuyor… Parfümüm de azaldı, her sıkışı 1 milyon meretin... dişlerimi ne zaman yaptırsam ki… estetikli mi olacağız yoksa dişleri yaptırınca… sever miydi beni, güzel olsaydım... yok yok rejime başlayayim ben, zaten Pazartesi bugün.

sıkıldım be,
düşün düşün bitmiyor bu hesaplaşmalar
beni ya meyhaneler paklar
yada yeni asklar *

4 Yorum:

Blogger Ufuk Ilter der ki...

Gece selam.. Ben son zamanlarda sokaklarda dolaşan, ışığı yanan evlerin pencerelerinden içeri bakan, gördüğüm güzelliklere sevinen, sıkıntılara da üzülen bir gezginim. Senin evin de penceresinden sesleneyim dedim :).

Nisyan'dan gelirmiş insan kelimesi.. Yani unutmak demek. Ama ben de unutamıyorum hiçbir şeyi kolay kolay.

NOT: Hatta dün senin yaş gününmüş.. Onu da unutmayayım.. :) İyi ki doğdun..

7/18/2005 07:17:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Hosgeldin, sefa getirdin...

Unutacağız artık ne yapalım. Kolayı zoru yok. Her gidenle, ölseydik...

NOT: Doğum günü kutlaman için teşekkür ederim :) O konuda şımarma potansiyelim pek yüksek, fazla yüz vermeyin bana

7/18/2005 09:05:00 ÖS  
Blogger gee der ki...

Şapşal arkadaşım, sen güzelsin zaten :)

7/20/2005 08:29:00 ÖÖ  
Blogger psychedelicpink der ki...

Ben de şımartayım dedim... geçmiş doğum günün kutlu olsun ;)

7/21/2005 01:40:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker